Vítejte na dočasných webových stránkách

Milí přátelé, rodiče, zájemci, příznivci,
už desátým rokem žijeme a rosteme a zasloužíme si nové stránky, na kterých pro Vás právě pracujeme a kde chceme představit naši dlouhodobou vizi vzdělávání od nejranějšího věku do 18 let.

Welcome at a temporary website

Dear parents, children, teachers, friends,
After ten years of growing the school, we deserve a new website that we are currently working on to share with you our long-term vision of education from the youngest to the age of 18.

AKTUÁLNĚ

Programy pro děti 1,5 – 3 roky

Montessori hernu pro děti a rodiče
Mini školka

Více informací v PDF

Pozvánka: VÁNOČNÍ DÍLNY

Více informací v PDF

Pozvánka: RESPEKTUJÍCÍ VÝCHOVA A NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

Více informací v PDF

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/23

Více informací v PDF

Oznámení o termínech zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

Více informací v PDF
Praktické informace (PDF)
Practical info (PDF in English)

O nás

Jsme malotřídní školka a škola, kde se všichni znají jménem, kde s Vámi učitelé mluví, kam můžete přijít do třídy a dívat se, jak děti pracují, nebo se zapojit.

Tvořivá školka a škola, kam děti chodí rády, kde se učí hrou, s radostí a bez stresu, nejen fakta, ale také přemýšlet, zkoumat, experimentovat, spolupracovat, sdílet a prezentovat svou práci.

Jazyková školka a škola, kde se děti setkávají s různými národnostmi a přirozenou komunikací s rodilými mluvčími se od útlého věku učí anglicky.

About us

We are a family school where everyone knows everyone´s name, where teachers speak with you, where you can come in the classroom and watch the children working, or even join their work.

The creative school where children love going, and where they learn playfully with joy and without stress, not only the facts, but also to think, to explore, to experiment, to cooperate and to share and present their work.

The bilingual school where children meet different nationalities and since early age, they learn Czech and English through communicating naturally with native speakers.

Kde nás najdete?

Naši mateřskou školu pro děti od 18 měsíců do 6 let najdete stále na adrese Lesní 15, Praha 4 – Kunratice.

Základní školu nově na adrese Táhlá 1, Praha 4 – Braník, od září 2019 otevíráme také 2. stupeň ZŠ.

Where to find us

The nursery school for children from 1.5 to 6 years-old Lesní 15, Praha 4 – Kunratice.

The elementary school at a new address Táhlá 1, Praha 4 – Braník, also opening a 12–15 classroom next year.

Starší info

Pokud byste hledali informace z našich starých webových stránek z let 2010–2016, tak jsme je pro vás zachovali zde.

History

If you need information from our previous website from years 2010–2016, you can find it stored here.