O nás

Jsme malotřídní školka a škola, kde se všichni znají jménem, kde s Vámi učitelé mluví, kam můžete přijít do třídy a dívat se, jak děti pracují, nebo se zapojit.

Tvořivá školka a škola, kam děti chodí rády, kde se učí hrou, s radostí a bez stresu, nejen fakta, ale také přemýšlet, zkoumat, experimentovat, spolupracovat, sdílet a prezentovat svou práci.

Jazyková školka a škola, kde se děti setkávají s různými národnostmi a přirozenou komunikací s rodilými mluvčími se od útlého věku učí anglicky.

About us

We are a family school where everyone knows everyone´s name, where teachers speak with you, where you can come in the classroom and watch the children working, or even join their work.

The creative school where children love going, and where they learn playfully with joy and without stress, not only the facts, but also to think, to explore, to experiment, to cooperate and to share and present their work.

The bilingual school where children meet different nationalities and since early age, they learn Czech and English through communicating naturally with native speakers.